F'isem il-Moviment ta' Kana nixtiequ nibgħatu il-kondoljanzi tagħna lil familja Pace għat-telfa ta' Miriam li tant ħadmet flimkien ma' żewġa Carmel fil-formazzjoni tal-għarajjes għaż-żwieġ. Agħtiha...

Ir-ritratti tal-quddiesa tal-Arcisqof mal-għarajjes li saret nhar is-Sibt 4 ta’ Jannar ...

Il-Moviment ta' Kana ta bidu għas-Sena Pastorali 2019/2020 f'laqgħa li saret il-Ġimgħa, 27 ta’ Settembru, 2019, fis-7.00 p.m., fis-Sala San Ġorġ Preca, fl-Istitut Kattoliku, Floriana.
Upcoming Events