Il-membri, ħbieb u sostenituri tal-Moviment ta’ Kana kienu mistiedna għall- KOMMMEMORAZZJONI TAL-FUNDATUR MONS. CHARLES VELLA

Il-Moviment ta' Kana laqqa' l-Laqgħa Ġenerali Annwali l-Ġimgħa 20 ta’ April 2018, fis-6.00pm, fis-Sala San Ġorġ Preca, Istitut Kattoliku, Floriana.

Stqarrija għall-Istampa dwar l-emendi proposti għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni - Press Release in respect of the proposed amendments to the Embryo Protection Act

Il-Gruppi Familji Nsara tellgħu l-Laqgħa Ġenerali Annwali tagħhom, is-Sibt 3 ta' Marzu 2018, fiċ-Ċentru Parrokkjali Familja Mqaddsa fil-Parroċċa tal-Imsida ...