• Christmas Drinks

 • Il-Milied qiegħed joqrob u għalhekk ħsibna li niltaqgħu flimkien biex ngħidilkom grazzi kbira għal ħidma tagħkom u nagħtu l-awguri tagħna lil xulxin.

  Għalhekk intom il-membri kollha tal-Moviment ta' Kana mistednin tingħaqdu magħna:

  Nhar il-Ġimgħa 6 ta’ Diċembru, 2019, fis-7.00 p.m.

  ġewwa s-Sala Mons. M. Gonzi

  fl-Istitut Kattoliku, Floriana

  Għad-Drinks tal-Milied
comments powered byDisqus