• Laqgħa tal-Avvent

  • GFN - Laqgħa tal-Avvent

    Il-Gruppi Familji Nsara jistiednu lill-koppji membri u Chaplains tal-gruppi għal-Laqgħa tal-Avvent.

    Is-Sibt 25 ta' Novembru 2017

    Dettalji aktar 'il quddiem.
comments powered byDisqus