• Seminar ta' Formazzjoni 4

 • Se jkomplu il-laqgħat ta’ formazzjoni tal-koppji mexxejja li din is-sena se jkunu ibbażati fuq is-session “Ġenituri Responsabbli” u għalhekk marbuta wkoll mal-Enċiċlika Humanae Vitæ u wkoll għax nafu kemm dan huwa suġġett delikat.

  It-temi ta’ dawn il-laqgħat ta’ formazzjoni huma dawn:

  X’ihni it-tifsira vera ta’ Ġenituri Responsabbli skond Humanae Vitae u dokumenti oħrajn.

  19 ta’ Ottubru 2018 u 11 ta’ Jannar 2019 – Christine Galea

  L-aspett tekniku tal-Metodu Naturali tal-Ippjanar tal-Familja.

  23 ta’ Novembru 2018 u 1 ta’ Frar 2019 – Pauline Tufigno

  Ġenituri Responsabbli huwa biss fuq l-Ippjanar tal-Familja? Id-dmir tal-ġenituri fid-trasmissjoni tal-fidi.

  1 ta’ Marzu u 14 ta’ Ġunju 2019 – Louis u Carmen Thompson

  Dawn is-seminars se jsiru fil-Music Room tal-Istitut Kattoliku fis-6.30 p.m.
comments powered byDisqus