• Stedina lill-Għarajjes

 • Għeżież Għarajjes,

  Sliem.

  Nittama li sejrin tajjeb fil-preparazzjoni tagħkom għaż-żwieġ nisrani.

  Il-Moviment ta’ Kana jixtieq jiltaqa` magħkom f’quddiesa organiżżata apposta għalikom l-għarajjes li se tiżżewġu matul is-sena 2020, biex Mons. Arċisqof f’isem il-Knisja jitlob il-barka ta’ Alla fuqkom tul din il-mixja tagħkom ta’ mħabba.

  Din tkun okkazzjoni sabiħa fejn tiltaqgħu personalment ma’ Mons. Arċisqof Charles J. Scicluna u tingħataw tifkira ta’ din l-okkażjoni.

  Il-quddiesa se issir:

  Is-Sibt 4 ta’ Jannar 2020

  Konkatidral ta’ San Ġwann, Valletta

  Fil-5.30 ta’ fil-għaxija

  Attenzjoni : Mhux permess dħul fil-Konkatidral

  bi żraben bit-takkuna rqiqa u bil-ponta

  Nnittama li narakom, nitlobkom tħeġġu għarajjes oħra biex jattendu.
comments powered byDisqus