Grazzi Miriam
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Mum, Dad and Kids
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Reflections on Embryo Freezing
Laqgħa Ġenerali Annwali 2014
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Laqgħa Ġenerali Annwali 2016
Jiena Nemmen ...
Imħabba Vera Teżisti
Pope Francis - On the Sacrament of Marriage
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Iż-Żwieġ u l-Familja
Knisja f’dixxerniment
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
No Man is an Island
Awguri !
Quddiesa għall-Għarajjes
Dan kollu għalfejn?
Biex Siġra titla’ Dritta
Love, sex and marriage in liberal societies
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
L-Imħabba
Ġimgħa Żwieġ 2015
Feed the life, nourish life and sustain the family
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Servizz tal-Qrar
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Raġel li ħafer lil martu
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
Who’ll care for our elderly?
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Mons. Charles Vella
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe 
  • Awguri u Grazzi Fr Joe!

  • L-Arċisqof Charles J. Scicluna ħatar lil Dun Joseph Mizzi bħala arċipriet tal-parroċċa ta’ San Lawrenz, il-Birgu.

    Il-Moviment ta' Kana jawgura mill-qalb lil Dun Joe Mizzi, Direttur tal-Moviment sa mill-2006, f'din il-ħidma ġdida fdata lilu minn Mons Arċisqof. Filwaqt li nirringrazzjawh għas-servizz tiegħu f'Kana, inwegħduh it-talb tagħna.

    Dun Joseph Mizzi twieled fil-11 ta’ Ottubru 1970. Huwa rċieva l-edukazzjoni primarja fl-iskola ta’ Ħaż-Żebbuġ, l-edukazzjoni sekondarja fil-Liċeo M.A. Vassalli (Junior Lyceum), tal-Ħandaq, Ħal Qormi, u l-edukazzjoni post-sekondarja fil-Kulleġġ San Alwiġi, Birkirkara. Kompla l-istudji terzjarji (Filosofija u Teoloġija) fil-Fakultà tat-Teoloġija, fl-Università ta’ Malta.

    Dun Joseph ġie ordnat saċerdot fid-29 ta’ Ġunju 1997. Beda l-ħidma pastorali tiegħu bħala assistent direttur tal-Moviment ta’ Kana, u kompla l-istudji tiegħu fit-Teoloġija taż-Żwieġ u l-Familja. Fl-2006 nħatar direttur tal-Moviment ta’ Kana. Serva wkoll fil-parroċċa tal-Imqabba u dik ta’ Ħaż-Żebbuġ.
    Il-parroċċa tal-Birgu tiġbor fiha madwar 2,958 persuna f’1,000 familja.comments powered byDisqus