• Gruppi Familji Nsara

 • Nominazzjonijiet għall-Kumitat Ċentrali

  Il-Gruppi Familji Nsara qed jilqgħu in-nominazzjonijiet mill-koppji membri għal tliet ħatriet fil-Kumitat Ċentrali, hekk kif it-terminu tal-koppji preżenti wasal biex jiskadi.

  Agħfas fuq dawn il-links għan-nominazzjonijiet tal-karigi rispettivi:

  Koppja President

  Koppja Teżoriera

  Koppja Distrettwali A

 • “Inkunu xhieda ħajja tal-imħabba t’Alla meta ngħixu s-sejħa tagħna fiż-żwieġ”. Din hija s-sejħa tal-Gruppi Familji Nsara fi ħdan il-Moviment Ta’ Kana.

  Imwaqqfa fl-1971, il-Gruppi Familji Nsara jinsabu kważi f’kull parroċċa u joffru mixja ta’ formazzjoni spiritwali mibnija fuq il-bżonnijiet u r-rejaltajiet tal-familja llum.  Fil-laqħa ta' kull xahar il-Grupp jesplora tema partikolari kif imfassla fuq il-ktieb SKEMI, u kif il-kelma ta' Alla ddawalna f'dik iċ-ċirkustanza. SKEMI jkun ippubblikat kull sena, dejjem b’suġġetti ta’ laqgħat differenti mmirati għall-familja u l-ħajja miżżewġa. Il-Gruppi huma affiljati bħala membri fl-ICCFM, l-International Confederation of Christian Family Movements.

  SEKMI 2017 jiffoka fuq id-Doni u l-Frott tal-ispirtu s-Santu. Minn Jannar sa Ġunju, il-laqgħat ser jittrattaw id-Doni, filwaqt li matul it-tieni parti tal-2017 nitkellmu dwar u il-Frott tal-ispirtu. Kif se nassoċjaw id-Doni u l-Frott mal-ħajja fil-familja? Huwa dan l-iskop ta' kull laqgħa fix-xahar, li propju tesplora kif dan jista' attwalment isir b'mod konkret.

  It-temi għas-sena 2017 huma dawn :

  Jannar - L-Għerf

  Frar - Id-Dehen

  Marzu - L-Għaqal

  April - Il-Qawwa

  Mejju - Ix-Xjenza

  Ġunju - Il-Pjetà u l-Biżà ta' Alla

  Lulju - Imħabba u Hena

  Awwissu - Sliem u Sabar

  Settembru - Ħniena u Tjieba

  Ottubru - Il-Frott tal-Paċenzja

  Novembru - Il-Frott tal-Fedeltà

  Diċembru - Il-Frott tar-rażan (Kontroll Fuqi Nnifsi)

  Agħfas hawn biex tniżżel kopja ta' Skemi 2017

 • SKEMI għall-Koppji Għarajjes u Miżżewġin Ġodda

  Il-Gruupi Familji Nsara ħasbu wkoll f'dawk il-koppji li se jembarkaw fuq l-avventura taż-żwieġ, jew li għadhom kif bdew din il-ħajja u li wara l-Kors tat-Tħejjija għaż-Żwieġ Nisrani (il-Kors ta' Kana),  juru x-xewqa li jtibqgħu jiltaqgħu fi grupp u hekk ikomplu l-mixja ta’ formazzjoni li jkunu bdew flimkien. Hekk din il-verżjoni speċjali ta' SKEMI għandha sservi biex għada pitgħada huma wkoll isiru parti mill-Gruppi Familji Nsara; jew billi jingħaqdu ma' xi Grupp eżistenti (jista’ jagħti l-każ fil-parroċċa tagħh stess), inkella billi l-grupp ta’ koppji li jkun qegħdin jiltaqgħu jibdew isegwu l-programm normali tal-Gruppi wara li jkunu wtilizzaw dan il-ktieb.

  Agħfas hawn biex tniżżel kopja tal-iSKEMI għall-Għarajjes u Miżżewġin Ġodda

 • La għandek għal qalbek il-Familja, ingħaqad mal-Grupp Familji Nsara tal-Parroċċa tiegħek.

  Għal aktar dettalji tista’ tkellem lill-Kappillan tal-Parroċċa tiegħek jew iċċempel lill-Moviment ta’ Kana fuq 2203 9300 / 315.

 • Il-Gruppi Familji Nsara jippubblika newsletter bl-isem Familja Ħajja li titqassam lil membri kollha.


  Il-Gruppi huma affiljati bħala membri fl-ICCFM, l-International Confederation of Christian Family Movements. Fl-2015 saret żjara mill-Koppja President Mondjali u l-Koppja President Ewropeja. Rapport fil-qosor ta' din iż-żjara ġie ppublikat fil-bullettin tal-ICCFM, bl-isem Link Lazo. Agħfas hawn.  HATRA_KUMITAT_CENTRALI_-_AVVIZ_NOMINAZZJONIJIET_KOPPJA_President.150632704912.pdf  HATRA_KUMITAT_CENTRALI_-_AVVIZ_NOMINAZZJONIJIET_KOPPJA_Tezoriera.150632706542.pdf  HATRA_KUMITAT_CENTRALI_-_AVVIZ_NOMINAZZJONIJIET_KOPPJA_DISTRETTWALI_-_A.150632708006.pdf  SKEMI_2017_page_spreads.148515925483.pdf  SKEMI_ghall-Gharajjes_u_Mizzewgin_Godda.145699680716.pdf  LINK-LAZO_Bulletin_2nd_semester_2015_1.146555378297.pdf
comments powered byDisqus