Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Servizz tal-Qrar
Grazzi Miriam
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Mum, Dad and Kids
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Mother & Baby Club Meetings
Good, healthy families
Iż-Żwieġ u l-Familja
Raġel li ħafer lil martu
Knisja f’dixxerniment
Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
Precautionary principle
No Man is an Island
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
Awguri !
MERĦBA Mons. Charles Attard
A SMILE AND JOY
Who’ll care for our elderly?
Bridging the Gap 
Reflections on Embryo Freezing
Iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament
Quddiesa għall-Għarajjes
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Dan kollu għalfejn?
Mons. Charles Vella
Biex Siġra titla’ Dritta
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
Love, sex and marriage in liberal societies
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Stqarrija għall-Istampa - Press Release 

 • Laqgħa Ġenerali Annwali tal-GRUPPI FAMILJI NSARA

 • Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara fi ħdan il-Moviment ta’ Kana saret is-Sibt 11 ta’ Jannar, fiċ-Ċentru Familja Mqaddsa fil-Parroċċa tal-Imsida.

  Il-laqgħa bdiet permezz ta’ quddiesa ċċelebrata mill-Eċċellenza Tiegħu Mons. Isqof Charles J. Scicluna, assistit minn Dun Joe Mizzi Chaplain Nazzjonali. Il-Koppja President James u Marica Chappell għamlu d-diskors tagħhom fejn ukoll taw ħarsa lejn dak li twettaq fil-Pjan ta’ Azzjoni għal dawn is-sentejn u l-ħarsa tal-Gruppi għall-ġejjieni. Kienu mressqa l-minuti tal-L.Ġ.A. 2013 mill-Koppja Segretarja Joseph u Melissa Demanuele. Il-minuti kienu approvati. Il-Koppja Teżorier Mario u Anna Zerafa taw ir-rendikont finanzjarju għas-sena 2013, rapport li kien ukoll approvat. Il-Koppja Segretarja ressqet ukoll ir-Rapport Amministrattiv għas-sena 2013.

  Mons. Isqof Scicluna kien mistieden jagħmel kelmtejn fi tmiem il-L.Ġ.A. u ġie ppreżentat b’kopja ta’ Skemi 2014 mill-Koppja President. Dr Arthur Galea Salomone, President tal-Moviment ta’ Kana, li kien mistieden għall-laqgħa mas-sinjura tiegħu, kien ukoll ippreżentat kopja ta’ Skemi 2014 mill-Koppja President.

  Agħfas hawn għall-Omelija ta' Mons. Isqof Scicluna waqt il-quddiesa.
  Agħfas hawn għall-Indirizz ta' Mons. Isqof Scicluna fi tmiem il-L.Ġ.A.

  Agħfas hawn għal aktar dettalji dwar il-Gruppi Familji Nsara.  GFN_AGM_2014_OMELIJA.pdf  GFN_AGM_2014_OMELIJA.pdf  GFN_AGM_2014_INDIRIZZ.pdf
comments powered byDisqus