Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY 

 • Ġimgħa Żwieġ 2015

 • Din is-sena il-Knisja f’Malta ser tiċċelebra il-Ġimgħa Żwieġ bejn il-Hadd 8 ta’ Frar sal-Hadd 15 ta’ Frar 2015.

  Il-Moviment ta’ Kana jixtieq ifakkar li z-zwieg huwa don sabih. Ghalhekk irridu niccelebrawh, nghozzuh, inhobbuh u nemmnu fih.  Fiz-zwieg il-koppji huma imsejha biex permezz tal-imhabba taghhom ikunu sinjal tal-imhabba ta’ Kristu lejn il-Knisja.

  Iz-zwieg huwa bhal pjanta. Hekk kif il-pjanta trid ittiha l-ilma, s-sustanzi u d-dawl tax-xemx biex tisbieh, iz-zwieg ukoll jehtieg li nsostnuh.

  Fil-kaz taz-zwieg dan nistghu naghmluh billi bil-fatti:

  - Naghtu kaz ta’ xulxin; Napprezzaw izjed lil xulxin;

  - Inqattghu izjed hin ta’ kwalita flimkien; Nghinu lil xulxin;

  - Naghtu xi sorpriza sabiha lil xulxin; Nistriehu u  nirrikkrejaw ruhna flimkien;

  - Naghmlu d-dmirijiet tad-dar flimkien; Nitolbu flimkien u ghal xulxin u napprofondixxu l-ispiritiwalità flimkien.  L-ispiritwalità tissahhah wkoll billi l-koppja minn zmien ghal zmien jattendu xi laqghat/seminars/korsijiet etc.

  Il-Moviment ta’ Kana japprezza wkoll li z-zwieg hu maghmul min zewg individwi li jafu jkunu  differenti minn xulxin, bi stili, identita, interessi, gosti u karattri differenti.   Ghalhekk iheggeg il-koppji biex jinvestu fir-relazzjoni taghhom, isibu l-bilanc tad-differenzi, halli il-kumplimentarjeta tal-koppji sservi biex jissahhah aktar iz-zwieg.

  Jaf jigi z-zmien meta xi kultant xi koppji jkollhom bzonn izjed support, l-aktar meta jkunu ghaddejjin minn zmien difficli.  Is-servizz tal-counselling jista’ jkun wiehed min dawn il-modi ta’ ghajnuna.  Sfidi f’kull zwieg huma affarijiet normali u hadd m’ghandu jsiba bi tqila biex ifittex ghajnuna xierqa ghalih.

  Jalla din il-Ġimgħa Żwieġ tkun opportunità biex tevalwaw ir-relazzjoni taghkom u tghozzu dak li ghandkom bejnietkom.

  Dun Joseph Mizzi - Direttur
comments powered byDisqus