Stqarrija għall-Istampa - Press Release
Press Release
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Grazzi Miriam
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Mum, Dad and Kids
Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
Precautionary principle
No Man is an Island
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
Awguri !
MERĦBA Mons. Charles Attard
A SMILE AND JOY
Who’ll care for our elderly?
Bridging the Gap 
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Reflections on Embryo Freezing
Iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament
Quddiesa għall-Għarajjes
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Dan kollu għalfejn?
Mons. Charles Vella
Biex Siġra titla’ Dritta
Mother & Baby Club Meetings
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
Love, sex and marriage in liberal societies
Good, healthy families
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Iż-Żwieġ u l-Familja
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Laqgħa Ġenerali Annwali 2018
Raġel li ħafer lil martu 

 • Grazzi Miriam

 • Il-Moviment ta' Kana jinsab imnikket għat-telfa ta' Miriam Portelli, li flimkien ma' żewġha Frans, ħadmet bis-sħiħ favur il-Moviment ta' Kana. Il-Koppja Portelli kienu fost l-ewwel koppji li flimkien mal-fundatur Mons. Charles Vella, welldu l-Moviment.

  Mons. Vella qiegħed jibgħat dan il-messaġġ :

  "Dal-għodu festa tal-Kunċizzjoni, anniversarju tal-Ordinazzjoni, waslitli l-aħbar ta' swied il-qalb tat-telfa li ġarrab il-ħabib Frans tal-għażiża martu Miram, mara mżejna b'tant virtù u mogħtija għall-għajuna ta' kullħadd bħas-Samaritana. Jiena u l-Moviment rikkonoxxenti ferm għall-ħidma ħerqana, it-tjubija u l-ġid li għamlet ma' Frans f'ħamsin sena ta' dedikazzjoni lill-Moviment. Għalija kienu l-kolonna ta' Kana u jiena kelli fiduċja fihom f'Kana, bħal li kieku kienu aħwa. Kieku ma kontx l-isptar kont niġi Malta, imma noffri kollox għal din il-koppja tad-deheb mimlijin fidi, spiritwalità u devozzjoni lejn il-Madonna ta' Lourdes, fejn kull sena kienu jmorru biex jgħinu lill-ħuthom morda. Ningħaqgħad magħkom fil-Quddiesa għal ruħ Miriam, li titlob għal Frans u għalina lkoll.

  Il-ħabib u ħukom, 

  Fr Charles"

  Ir-rivista Familjakana, fil-ħarġa numru 578 ta' Marzu 2013, kienet ippubblikat intervista mal-koppja Portelli, fis-sensiela Koppji ta' Veru. Tista' ssib din l-intervista hawnhekk.

  Il-Moviment jingħaqad mal-Fundatur f'dan il-kliem sabiħ, filwaqt li nitolbu għal ruħ l-għażiża Miriam:

  Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem,

  Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqha

  Tistireħ fis-sliem.

  Ammen.

  Il-quddiesa tal-funeral se ssir għada l-Ħamis 10 ta' Diċembru 2015, fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal-Balzan, fit-8.30am.  Koppja_ta_Veru_-_Frans_u_Miriam_Portelli.144964894154.pdf
comments powered byDisqus