Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY 

 • Grazzi Miriam

 • Il-Moviment ta' Kana jinsab imnikket għat-telfa ta' Miriam Portelli, li flimkien ma' żewġha Frans, ħadmet bis-sħiħ favur il-Moviment ta' Kana. Il-Koppja Portelli kienu fost l-ewwel koppji li flimkien mal-fundatur Mons. Charles Vella, welldu l-Moviment.

  Mons. Vella qiegħed jibgħat dan il-messaġġ :

  "Dal-għodu festa tal-Kunċizzjoni, anniversarju tal-Ordinazzjoni, waslitli l-aħbar ta' swied il-qalb tat-telfa li ġarrab il-ħabib Frans tal-għażiża martu Miram, mara mżejna b'tant virtù u mogħtija għall-għajuna ta' kullħadd bħas-Samaritana. Jiena u l-Moviment rikkonoxxenti ferm għall-ħidma ħerqana, it-tjubija u l-ġid li għamlet ma' Frans f'ħamsin sena ta' dedikazzjoni lill-Moviment. Għalija kienu l-kolonna ta' Kana u jiena kelli fiduċja fihom f'Kana, bħal li kieku kienu aħwa. Kieku ma kontx l-isptar kont niġi Malta, imma noffri kollox għal din il-koppja tad-deheb mimlijin fidi, spiritwalità u devozzjoni lejn il-Madonna ta' Lourdes, fejn kull sena kienu jmorru biex jgħinu lill-ħuthom morda. Ningħaqgħad magħkom fil-Quddiesa għal ruħ Miriam, li titlob għal Frans u għalina lkoll.

  Il-ħabib u ħukom, 

  Fr Charles"

  Ir-rivista Familjakana, fil-ħarġa numru 578 ta' Marzu 2013, kienet ippubblikat intervista mal-koppja Portelli, fis-sensiela Koppji ta' Veru. Tista' ssib din l-intervista hawnhekk.

  Il-Moviment jingħaqad mal-Fundatur f'dan il-kliem sabiħ, filwaqt li nitolbu għal ruħ l-għażiża Miriam:

  Agħtiha O Mulej il-mistrieħ ta' dejjem,

  Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqha

  Tistireħ fis-sliem.

  Ammen.

  Il-quddiesa tal-funeral se ssir għada l-Ħamis 10 ta' Diċembru 2015, fil-Knisja Parrokkjali ta' Ħal-Balzan, fit-8.30am.  Koppja_ta_Veru_-_Frans_u_Miriam_Portelli.144964894154.pdf
comments powered byDisqus