Grazzi Miriam
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Mum, Dad and Kids
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Reflections on Embryo Freezing
Laqgħa Ġenerali Annwali 2014
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Laqgħa Ġenerali Annwali 2016
Jiena Nemmen ...
Imħabba Vera Teżisti
Pope Francis - On the Sacrament of Marriage
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Iż-Żwieġ u l-Familja
Knisja f’dixxerniment
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
No Man is an Island
Awguri !
Quddiesa għall-Għarajjes
Dan kollu għalfejn?
Biex Siġra titla’ Dritta
Love, sex and marriage in liberal societies
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
L-Imħabba
Ġimgħa Żwieġ 2015
Feed the life, nourish life and sustain the family
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Servizz tal-Qrar
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Raġel li ħafer lil martu
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
Who’ll care for our elderly?
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Mons. Charles Vella
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe 

 • L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA

 • Punti ta’ riflessjoni minn Dun Joseph Mizzi, Direttur tal-Moviment ta' Kana

  1.    Inharsu l-hajja sa mill-bidu tat-tnissil taghha fil-guf, ma ncedux ghall-abort;

  2.    Inharsu l-hajja sat-tmiem taghha, f’darna, fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani;

  3.    Inharsu l-hajja fil-postijiet tax-xoghol, billi nharsu r-regoli tas-sahha u s-sigurtà u ma nkunu qatt ta’ hsara ghall-ohrajn;

  4.    Inharsu l-hajja fit-toroq b’sewqan bil-galbu hekk li ma nipperikola qatt il-hajja tieghi u tal-ohrajn;

  5.    Inharsu l-hajja billi ma naqghu qatt ghall-vizzju tad-droga kif ukoll billi nzommu kontroll shih fuq l-uzu tal-alkohol u t-tabakk;

  6.    Inharsu l-hajja fid-djar taghna u fl-ambjenti fejn nghixu billi nirrispettaw dejjem id-dinjità ta’ xulxin;

  7.    Inharsu l-hajja tfisser ukoll inharsu l-ambjent billi nzommu nadif, ma nniggizx l-arja, ma neqredx il-flora, inhares il-fauna, nirrispetta l-annimali kif ukoll inzommu l-bahar nadif.
comments powered byDisqus