Stqarrija għall-Istampa - Press Release
Press Release
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Grazzi Miriam
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Mum, Dad and Kids
Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
Precautionary principle
No Man is an Island
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
Awguri !
MERĦBA Mons. Charles Attard
A SMILE AND JOY
Who’ll care for our elderly?
Bridging the Gap 
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Reflections on Embryo Freezing
Iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament
Quddiesa għall-Għarajjes
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Dan kollu għalfejn?
Mons. Charles Vella
Biex Siġra titla’ Dritta
Mother & Baby Club Meetings
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
Love, sex and marriage in liberal societies
Good, healthy families
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Iż-Żwieġ u l-Familja
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Laqgħa Ġenerali Annwali 2018
Raġel li ħafer lil martu 

 • L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA

 • Punti ta’ riflessjoni minn Dun Joseph Mizzi, Direttur tal-Moviment ta' Kana

  1.    Inharsu l-hajja sa mill-bidu tat-tnissil taghha fil-guf, ma ncedux ghall-abort;

  2.    Inharsu l-hajja sat-tmiem taghha, f’darna, fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani;

  3.    Inharsu l-hajja fil-postijiet tax-xoghol, billi nharsu r-regoli tas-sahha u s-sigurtà u ma nkunu qatt ta’ hsara ghall-ohrajn;

  4.    Inharsu l-hajja fit-toroq b’sewqan bil-galbu hekk li ma nipperikola qatt il-hajja tieghi u tal-ohrajn;

  5.    Inharsu l-hajja billi ma naqghu qatt ghall-vizzju tad-droga kif ukoll billi nzommu kontroll shih fuq l-uzu tal-alkohol u t-tabakk;

  6.    Inharsu l-hajja fid-djar taghna u fl-ambjenti fejn nghixu billi nirrispettaw dejjem id-dinjità ta’ xulxin;

  7.    Inharsu l-hajja tfisser ukoll inharsu l-ambjent billi nzommu nadif, ma nniggizx l-arja, ma neqredx il-flora, inhares il-fauna, nirrispetta l-annimali kif ukoll inzommu l-bahar nadif.
comments powered byDisqus