Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY 

 • L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA

 • Punti ta’ riflessjoni minn Dun Joseph Mizzi, Direttur tal-Moviment ta' Kana

  1.    Inharsu l-hajja sa mill-bidu tat-tnissil taghha fil-guf, ma ncedux ghall-abort;

  2.    Inharsu l-hajja sat-tmiem taghha, f’darna, fl-isptarijiet u fid-djar tal-anzjani;

  3.    Inharsu l-hajja fil-postijiet tax-xoghol, billi nharsu r-regoli tas-sahha u s-sigurtà u ma nkunu qatt ta’ hsara ghall-ohrajn;

  4.    Inharsu l-hajja fit-toroq b’sewqan bil-galbu hekk li ma nipperikola qatt il-hajja tieghi u tal-ohrajn;

  5.    Inharsu l-hajja billi ma naqghu qatt ghall-vizzju tad-droga kif ukoll billi nzommu kontroll shih fuq l-uzu tal-alkohol u t-tabakk;

  6.    Inharsu l-hajja fid-djar taghna u fl-ambjenti fejn nghixu billi nirrispettaw dejjem id-dinjità ta’ xulxin;

  7.    Inharsu l-hajja tfisser ukoll inharsu l-ambjent billi nzommu nadif, ma nniggizx l-arja, ma neqredx il-flora, inhares il-fauna, nirrispetta l-annimali kif ukoll inzommu l-bahar nadif.
comments powered byDisqus