Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY 

 • Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin

 • minn Ronnie Gauci

  Fil-ktieb tiegħu “Your life is worth living”, l-Isqof Fulton Sheen jirrakonta esperjenza vera li ġrat f’Pariġi. Minn din l-istorja joħroġ ċar il-messaġġ li: “Ir-raġel jitqaddes permezz ta’ martu u l-mara titqaddes permezz ta’ żewġha.”

  Għall-ħabta tal-1900 tfajla kattolika Franċiża, li kien jisimha Elisabeth, iżżewġet tabib jismu Dr. Felix Leseur li kien ateu. Barra li kien tabib kien editur ta’ gazzetta antiklerikali li kienet titqassam f’Pariġi. Biex tissaħħaħ fil-fidi tagħha Elisabeth bdiet tistudja u taqra ħafna kotba spiritwali. Bi sfida u nkejja Felix beda jixtri kotba kontra r-reliġjon. Din kienet tassew sitwazzjoni kurjuża. Tnejn min-nies, li kienu jħobbu u jirrispettaw lil xulxin, imma l-fehmiet reliġjużi tagħhom kienu opposti għal kollox.

  Dil-mara twajba kienet titlob kważi kontinwament biex żewġha jikkonverti. Għaddew is-snin u Elisabeth tatha ġewwa li żewġha baqa’ bl-istess fehmiet tiegħu. Marda kiefra  ħakmitha u xeħtitha fis-sodda. Kienet marda li twassal għal mewt. Waqt din it-tbatija kbira Elisabeth talbet lil Alla għal konverżjoni ta’ żewġha. Kienet toffri kollox fis-skiet biex Felix idur lejn il-Mulej. Meta kienet waslet fl-aħħar daret lejn żewġha u qaltlu: “Felix, meta mmut, int issir Kattoliku u wara ssir patri Dumnikan.” Tat l-aħħar nifs u marret tiltaqa’ mal-Ħallieq tagħha.

  Quddiem il-mewt ta’ martu, Felix baqa’ mħawwad. Jum wieħed waqt li kien qed iqalleb il-karti personali ta’ martu, ġie f’ idejh it-testment spiritwali tagħha. Felix qara b’ interess dak li kitbet martu. Hija kienet talbet lil Alla biex jippermettilha marda u tbatijiet biżżejjed biex bihom hi tikseb il-konverżjoni ta’ żewġha. “Nixtieq li bil-marda tiegħi jien nħallas il-prezz tal-fidwa ta’ żewġi Felix.” Fit-testment tagħha, Elisabeth spiċċat tikteb hekk: “Fil-ġurnata meta mmut, inkun ħallast il-prezz kollu. Naċċertak li int imħallas għal kollox. M’hemmx imħabba akbar minn din, li mara jista’ jkollha, minn dik li tagħti ħajjitha għal żewġha.”

  It-tabib Felix baqa’ mistagħġeb meta nduna li martu kienet offriet l-istess ħajjitha għalih. Biex jinsa ftit mid-dwejjaq u l-vojt li ħallietlu martu, hu għamel vjaġġ fi Franza. Ġo fih beda jħoss il-vuċi ta’ martu tgħidlu biex iżur Lourdes. Mingħajr ma jaf kif telaq u mar Lourdes, aktar b’ kurżità milli bil-fidi.

  Quddiem il-grotta ta’ Lourdes ħassu jinbidel. Quddiem il-Madonna rċieva d-don tal-fidi. Ħassu jinbidel kompletament. Il-konverżjoni ta’ Dr. Felix Leseur kienet xokk kbir għal ħbiebu kollha!

  L-Arċisqof Fulton Sheen jispiċċa din il-ġrajja mqanqla b’esperjenza personali. Mela fl-1924 huwa mar jagħmel irtir f’kunvent tad-Dumnikani fil-Belġju. Kuljum patri Dumnikan kien jagħmlilhom konferenza għal kważi siegħa sħiħa. Tistgħu taħsbu x’ sorpriża kbira kienet għal dawk kollha preżenti meta saru jafu li dak il-patri bravu u qaddis ma kien ħadd ħlief it-tabib Felix Leseur, li kien ikkonverta bis-saħħa tat-talb u t-tbatija ta’ martu Elisabeth!

  Fiż-żwieġ nisrani, il-miżżewġin iqaddsu lil xulxin!
comments powered byDisqus