Stqarrija għall-Istampa - Press Release
Press Release
Il-Konflitti fiż-Żwieġ : Hemm soluzzjoni?
Archive
Lill-Għarajjes f’Jum it-Tieġ
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Awguri u Grazzi Fr Joe!
Amoris Laetitia - The Joy of Love
Obituary : Paul Attard
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
The heroic priest who died on the Titanic
Grazzi Miriam
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Quddiesa għall-Miżżewġin Ġodda
Laqgħa tar-Randan mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Mum, Dad and Kids
Bidu tas-Sena Pastorali 2019/2020
Changing Times: Impacts of time on Family Life
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Il-Fundatur jiltaqa' mal-Papa
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
Precautionary principle
No Man is an Island
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
Awguri !
MERĦBA Mons. Charles Attard
A SMILE AND JOY
Who’ll care for our elderly?
Bridging the Gap 
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Reflections on Embryo Freezing
Iffirmar tal-ftehim ta’ finanzjament
Quddiesa għall-Għarajjes
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Dan kollu għalfejn?
Mons. Charles Vella
Biex Siġra titla’ Dritta
Mother & Baby Club Meetings
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
Love, sex and marriage in liberal societies
Good, healthy families
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Iż-Żwieġ u l-Familja
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Laqgħa Ġenerali Annwali 2018
Raġel li ħafer lil martu 

  • Mum, Dad and Kids

  • L-Unjoni Ewropea, permezz tal-Inizjattiva Ewropea taċ-Ċittadini, tippermetti miljun ċittadin tal-UE biex jipparteċipaw direttament fl-iżvilupp tal-politiki tal-UE, billi jsejħu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi liġi. Hekk tkun ifformulata l-politika u l-ligijiet skont ir-rieda diretta tac-cittadini. Kull ċittadin jista' jipparteċipa hawnhekk.

    Bħalissa bdiet inizjattiva biex issir definizzjoni ta' żwieġ u familja għal meta din it-terminoloġija tintuża f'xi liġi Ewropea. L-għan ewlieni huwa espress f'din l-istqarrija għall-istampa. Il-verżjoni bil-Malti ssibha hawn.

    Din l-inizjattiva, li hi ntitolata "Mum, Dad and Kids - European Citizens' Initiative to protect Marriage and Family", qed tistieden lill-Kummissjoni Ewropea biex tagħmel liġi li tistabilixxi t-tifsira ta' żwieġ bħala dik ta' unjoni bejn mara u raġel u ta' familja bħala dik ibbażata fuq żwieġ u/jew dixxendenza.

    Din hija inizjattiva pożittiva u meħtieġa, u l-Moviment ta' Kana jħeġġek tiffirmaha hawnhekk. L-iffirmar fetaħ fl-4 ta' April u jagħlaq fi żmien tnax-il xahar.
comments powered byDisqus