Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY
Bridging the Gap  
 • MORNING AFTER PILL

  Press Release - Stqarrija għall-Istampa

 • Press Release

  Cana Movement, whilst referring to recent official declarations relating to the legalisation of the Morning After Pill (MAP), firmly believes the following:

  1.    The debate in respect of the MAP should be guided by scientific findings and full respect of human rights.

  2.    The fundamental right to life tops the hierarchy of rights which exists in any legal system. Accordingly whilst the Cana Movement is fully in favour of women’s dignity, civil and reproductive rights these do not prevail over the fundamental right to life nor do they justify breach of the right to life.

  3.    Life starts from the moment of conception. A morning after pill which prevents ovulation and/or fertilisation is a contraceptive, a morning after pill which interrupts life after conception is an abortifacient.

  4.    Life should be protected and treated with dignity as from the moment of conception. Accordingly use of the morning after pill in circumstances where it interrupts life is abortive and should not be legalised. Governments and legislators are urged to protect life.


  Stqarrija għall-Istampa

  Il-Moviment Kana, filwaqt li jagħmel riferenża għad-dikjarazzjonijiet riċenti fis-sens illi wasal iż-żmien biex tiġi legalizzata l-Morning After Pill (MAP), jemmen illi:

  1.    Id-dibattitu dwar dan is-suggett għandu jkun infurmat, għandu jsir fid-dawl tal-fatti xjentifiċi u fuq kollox b’rispett sħiħ lejn id-drittjiet tal-bniedem.

  2.    Id-dritt tal-ħajja ħuwa l-ogħla dritt fundamentali u fil-prinċipju jisboq kull dritt ċivili. Filwaqt li l-MK huwa favur id-dinjità sħiħa tal-mara u jaqbel li l-mara għandha jkollħa għarfien u kontroll dejjem akbar tas-saħħa riproduttiva tagħha, dan b’ebda mod ma jiżboq id-dritt tal-ħajja tal-aktar vulnerabbli.

  3.    Il-ħajja tibda mil-mument tat-tnissil. MAP  li għandha l-effett li tipprevjeni l-ovulazzjoni jew il-fertilizzazzjoni hija kontraċettiva fil-waqt li MAP, li tinterrompi l-ħajja wara t-tnissil, hija abortiva.

  4.    Kull ħajja għandha tiġi trattata b’dinjità u jistħoqqilha protezzjoni sħiħa sa mit-tnissil. Għalhekk l-użu tal-MAP f’ċirkustanzi fejn għandha effetti abortivi m’għandux ikun legalizzat. Huwa d-dover tal-Gvern u ta’ kull leġislatur biex ikompli jaħdem favur il-ħajja.
comments powered byDisqus