Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY
Bridging the Gap  

 • Statement to the Media

 • Scroll down for version in Maltese / Inżel l'isfel għall-verżjoni bil-Malti

  The Cana Movement firmly believes that the implementation of embryo freezing will lead to the legalisation of abortion. Human life begins at conception and should be treated with respect and dignity from the moment of conception. Embryo freezing is incompatible with the dignity and respect which human life deserves.  It is evident that in countries where embryo freezing has been introduced, human life is often discarded as embryos are manipulated and destroyed. If frozen embryos can be justifiably discarded outside the womb, the next step is to justify abortion of the unborn child within the womb.

  The Cana Movement is sensitive to the desire of couples to bear and rear children and they should be supported in this noble desire.  The current Embryo Protection Act favours assistance to infertile couples. Children are gifts and not entitlements. IFV policies should therefore not relegate the rights of the unborn child to the desire to bear children, no matter how noble that desire may be. The balance between the rights of the unborn child and the interests of infertile couples is currently struck by an Embryo Protection Act which allows freezing of as yet unfertilised female ova but not embryo freezing. That balance should not be disturbed to the detriment of the unborn child. The results of the current IFV programme compare well to the results obtained in countries where the freezing or destruction of embryos is allowed.

  The Cana Movement appeals to civil society and to politicians of goodwill from both sides of the political spectrum to take a stand against embryo freezing and in favour of the unborn child, both within and outside the womb. 

  24 September 2015

  ---------------------------------------------------------------------------

  Il-Moviment ta’ Kana jemmen illi jekk il-proposti dwar l-iffrizar tal-Embrjuni jidhlu fis-sehh tkun qed tinfetah it-triq ghall-legalizazzjoni tal-abort. Il-hajja umana tibda mill-mument tat-tnissil u ghalhekk jehtieg li kull embrjun ghandu jigi ttrattat b’rispett u b’dinjita sa mill-ewwel waqt tat-tnissil.

  L-iffrizar tal-Embrjuni hu inkompatibbli mar-rispett u d-dinjita li biha ghandha tigi ttrattata il-hajja umana sa mit-tnissil. 

  L-esperjenza ta’ pajjizi ohra turi illi fejn jithalla jsir l-Iffrizar tal-Embrjuni,  jigri li numru kbir ta’ hajjiet umani jinqerdu wara li jaghmlu ghadd ta’ snin iffrizati.

  L-iffrizar tal-embrjuni huwa l-prekursur tal-abort.  Jekk l-abbuz u l-qtil tal-innocenti huwa gustifikat barra l-guf tal-omm, biz-zmien isir facli tiggustifika il-qtil tal-innocenti fil-guf.

  Il-Moviment ta’ Kana huwa sensittiv ghax-xewqat nobbli ta’ min jixtieq igib it-tfal fid-dinja, u jemmen li dawn il-koppji ghandhom jinghataw l-ghajnuna biex jaghmlu dan. Il-Ligi prezenti hija favur l-ghajnuna lill-koppji u  tilhaq bilanc bejn id-drittijiet tal-embrjun u l-interessi u x-xewqat tal-koppji li ghandhom diffikultajiet biex igibu t-tfal fid-dinja, billi tippermetti l-iffrizar tal-bajd qabel it-tnissil u mhux l-iffrizar tal-embrjuni  wara t-tnissil. Il-ligi kif inhi qed tahdem tajjeb u l-inizjattivi tal-IVF li huma fis-sehh qed jaghtu rizultati li jikkomparaw tajjeb ma’ dawk miksuba f’pajjizi li jippermettu l-iffrizar u l-qerda ta’ l-embrijuni.

  Il-Moviment ta’ Kana ghalhekk jappella lis-socjeta civili u lil politici kollha ta’ rieda tajba biex jiehdu pozizzjoni kontra l-iffrizar tal-embrjuni u jiddefendu l-hajja u d-drittijiet tal-embrjun kemm gewwa kif ukoll barra l-guf.

  24 ta' Settembru 2015
comments powered byDisqus