Mons. Charles Vella
Il-liġi tipproteġiha lill-familja?
Abbozz ta’ Liġi biex jirregola l-Koabitazzjoni
Obituary : Paul Attard
Raġel li ħafer lil martu
Katekeżi tal-Papa Franġisku dwar iż-Żwieġ u l-Familja
GĦAMMRU U TGĦAMMRU
Iż-Żwieġ huwa Għotja
Imħabba Vera Teżisti
Jingħata Bidu għas-Sena Pastorali tal-Moviment ta' Kana
Knisja f’dixxerniment
Awguri !
Biex Siġra titla’ Dritta
L-Ewwel Ħadd ta’ Frar - JUM L-ĦAJJA
Ġimgħa Żwieġ 2015
Fiż-Żwieġ Inqaddsu lil Xulxin
Il-Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Moviment ta' Kana
Quddiesa għall-Familji mill-Gruppi Familji Nsara
Cana Launches New Initiative for Families
Quddiesa mill-GFN għall-Jum Dinjiji tal-Familja
Konferenza dwar il-Familja
Għarfien dwar il-vjolenza domestika
Sign the Campaign - I AM PRO-LIFE - JIEN FAVUR IL-ĦAJJA
MERĦBA Mons. Charles Attard
AWGURI u GRAZZI Dun Karm
Surrogate motherhood report rejected by the Council of Europe
WARA S-SINODU TAL-FAMILJA ...
Tislima lil Mons Mercieca
US Governors Sign Pro-Life Legislation
Over 5.1 million babies born in 2014
Safeguarding Malta’s Catholic roots
Pro-life and pro-family NGOs face unprecedented bias at major UN session
True Father
The Cohabitation Bill – Some observations
Increase the Birth Rate
Intervista lil Dun Charles Attard Direttur tal-Moviment ta’ Kana
Bidu tas-Sena Pastorali 2017-2018
Laqgħa Ġenerali Annwali 2017
Turning ‘Fifty Shades’ on its head
Assemblea Familja fil-Bidu tas-Sena Pastorali 2016-2017
Press Release
THE SPECTRE OF EUGENICS
IL COSULTORIO E IL CONSULENTE FAMILIARE
VALUES IN A TIME OF UPHEAVAL
Dak li vvinta l-pillola kontraċettiva jitkellem kontrieha
Good, healthy families
Laqgħa Ġenerali Annwali tal-Gruppi Familji Nsara
Precautionary principle
Enjoying Your Marriage Journey… Even When it’s Difficult
A SMILE AND JOY 

 • Għarfien dwar il-vjolenza domestika

 • Mill-Kummissjoni dwar il-Vjolenza Domestika

  X’inhi il-vjolenza domestika? Forsi meta nisimgħu l-kelma vjolenza malajr naħsbu fil-vjolenza fiżika, peress li din l-aktar li tissemma’ jew li tista’ tidher. Madankollu jeżistu diversi forom ta’ vjolenza domestika li ser jiġu spjegati hawn hekk. Bħala prevenzjoni huwa tajjeb li tkun taf dwarhom b’hekk tkun tista’ tagħraf is-sinjali tagħhom minn kmieni.

  Skont l-Att dwar il-Vjolenza Domestika (Kap 481), il-vjolenza domestika tfisser kull att ta’ vjolenza, anki jekk verbali biss, li jsir minn membru domestiku wieħed fuq membru domestiku ieħor u jinkludi kull nuqqas li jikkaġuna ħsara fiżika jew morali lil ħaddieħor.

  Bla dubju, l-prevenzjoni hija bżonjuża ħafna f’dawn il-każijiet. Għaldaqstant, kemm jekk tkun esperjenza personali kif ukoll jekk naraw li din qed tiġri lil pesuni ta’ madwarna, tajjeb li nagħrfu s-sinjali ta’ poter u kontroll, u nfittxu l-għajnuna malajr kemm jista’ jkun. Waħda mir-raġunijiet għaliex l-vjolenza domestika tkompli u anki tiżdied bejn l-individwi hi li l-persuni abbużivi spiss jużaw manipulazzjoni li mhux dejjem ikun faċli għall-vittmi biex jagħrfu li qiegħda ssir vjolenza u sfruttament fuqhom.  

  Qabel ngħaddu għall-forom differenti ta’ vjolenza domestika hu importanti li wieħed jirrealizza li dawn iseħħu mhux biss bejn koppji miżżewġa iżda wkoll bejn kull tip ta’ relazzjoni bejn persuni li jgħixu flimkien, fosthom aħwa jew bejn ġenituri u ulied adulti, kif ukoll waqt l-għerusija.

  Il-vjolenza domestika tista’ tkun: fiżika, psikoloġika, sesswali, ekonomika,  spiritwali, u anki fastidju (stalking):

  •    L-abbuż fiżiku hu dak li fiħ l-persuni abbużivi jużaw forza fiżika sabiex iweġġu’ fiżikament u jbeżżgħu lill-vittmi; dan l-abbuż jista’ jirriżulta minn ġrieħi sa mewt.

  •    L-abbuż psikoloġiku jinkludi intimidazzjoni, tgħajjir, umiljazzjoni, nuqqas ta’ fiduċja fil-persuna, l-ħtija mitfugħa fuq il-vittma intortament u anki tkun mġgħielha tinqata` mill-familja, mill-ħbieb u mis-soċjeta`.

  •    L-abbuż sesswali, anki bejn il-koppji, iseħħ meta persuna tiġi mġiegħlha sabiex tipparteċipa f’atti sesswali, kontra l-volonta` tagħha, theddid sesswali, prostituzzjoni involontarja, jew inkella tiġi mġiegħlha tara affarijiet pornografiċi, fost oħrajn.

  •    L-abbuż ekonomiku jinkludi sitwazzjonijiet fejn il-persuna abbużiva twaqqaf lill- vittma milli jkollha impjieg, jew mill-istudju, tillimita r-riżorsi anki dawk essenzjali bħall-ikel, u/jew jittieħdu l-flus jew riżorsi tal-vittma, fosthom anki il-paga.

  •    L-abbuż spiritwali jseħħ billi l-vittma ma’ titħallhiex tipprattika r-reliġjon li temmen fiha, tiġi redikolata ir-reliġjon tal-persuna kontinwament, kif ukoll nuqqas ta’ għażla fuq it-tagħlim reliġjuż tal-ulied.

  •    Fastidju (Stalking) isir meta persuna ssegwi lill-vittma, kontra l-volonta` tagħha kull fejn tmur, tibgħat messaġġi fuq it-telefon ċellulari jew siti elettroniċi kontinwament, u anki jsir theddid. Dan jiġri wkoll meta r-relazzjoni tkun intemmet.

  Il-persuni abbużivi li jużaw dawn it-tipi ta’ vjolenza msemmija jkunu qed iżommu poter u kontroll fuq il-ħajja tal-vittmi. Hu importanti li wieħed jirrealizza li kull forma ta’ abbuż msemmija f’dan l-artiklu mhiex aċċettabli għall-ebda raġuni. Ġeneralment il-vjolenza domestika ma tieqafx weħidha mingħajr għajnuna professjonali.

  Hemm għajnuna professjonali li tista’ tingħata f’każijiet ta’ vjolenza domestika.

  Għall-aktar informazzjoni u direzzjoni tista’ ċċempel fuq:

  Support Line: 179

  Victim Support Malta: 21228333

  Taqsima Ħidma Soċjali – Għawdex: 22156630

  Women’s Rights Foundation: 79708615

  SOAR support group (SJAF): 21808981
comments powered byDisqus