Press Release

Happiness

What a speech by Pope Francis yesterday! Worth a read regardless of your faith

*You can have flaws, be anxious, and even be angry, but do not forget that your life is the greatest enterprise in the world. Only you can stop it from going bust. Many appreciate you, admire you and love you.

Remember that to be happy is not to have a sky without a storm, a road without accidents, work without fatigue, relationships without disappointments.

To be happy is to find strength in forgiveness, hope in battles, security in the stage of fear, love in discord. It is not only to enjoy the smile, but also to reflect on the sadness. It is not only to celebrate the successes, but to learn lessons from the failures. It is not only to feel happy with the applause, but to be happy in anonymity.

Being happy is not a fatality of destiny, but an achievement for those who can travel within themselves. To be happy is to stop feeling like a victim and become your destiny’s author. It is to cross deserts, yet to be able to find an oasis in the depths of our soul. It is to thank God for every morning, for the miracle of life.

Being happy is not being afraid of your own feelings. It’s to be able to talk about you. It is having the courage to hear a “no”. It is confidence in the face of criticism, even when unjustified. It is to kiss your children, pamper your parents, to live poetic moments with friends, even when they hurt us.

To be happy is to let live the creature that lives in each of us, free, joyful and simple.

It is to have maturity to be able to say: “I made mistakes”.

It is to have the courage to say “I am sorry”.

It is to have the sensitivity to say, “I need you”.

It is to have the ability to say “I love you”.

May your life become a garden of opportunities for happiness …

That in spring may it be a lover of joy. In winter a lover of wisdom.

And when you make a mistake, start all over again.

For only then will you be in love with life. You will find that to be happy is not to have a perfect life. But use the tears to irrigate tolerance.

Use your losses to train patience.

Use your mistakes to sculptor serenity.

Use pain to plaster pleasure.

Use obstacles to open windows of intelligence.

Never give up …. Never give up on people who love you. Never give up on happiness, for life is an incredible show.*

Is this the best we can offer to our youths?

Catholic Voices Malta flimkien mal-Azzjoni Kattolika Maltija, Christian Life Community (Malta), Komunjoni tat-Tiġdid Kariżmatiku Kattoliku f’Malta, Moviment ta’ Kana, Society of Christian Doctrine (M.U.S.E.U.M.) – Sezzjoni Irġiel, The Mission Fund u ŻAK (Żgħażagħ Azzjoni Kattolika Maltija) qed jissottomettu Position Paper formali b’reazzjoni għall-White Paper maħruġa mill-Gvern “Towards the Strengthening of the Legal Framework on the Responsible Use of Cannabis” (Lejn it-Tisħiħ tal-Qafas Legali dwar l-użu Responsabbli tal-Kannabis).

It-tmien organizzazzjonijiet jesprimu t-tħassib tagħhom li l-bidliet fil-liġi hekk kif proposti mill-Gvern ma jagħmlu xejn biex jissaħħaħ il-qafas legali madwar l-użu tal-Kannabis, u b’mod mhux korrett, ir-riforma tiġi msejħa għall-“użu responsabbli” tal-kannabis.

Filwaqt li l-imsemmija White Paper tesprimi preokkupazzjoni dwar l-effetti u l-ħsara li tiġi ikkaġunata mill-użu tal-kannabis, minn naħa l-oħra qed tippromovi l-użu mhux ikkontrollat billi tipproponi li jiġi rdoppjat l-ammont permess li wieħed ikollu fil-pussess tiegħu u tikkwadrupla l-  l-limiti għall-kultivazzjoni tal-pjanta tal-kannabis.

L-iktar li jikkonċernana huwa l-fatt li l-Gvern, permezz ta’ din il-White Paper, qed jinkoraġġixxi l-użu tal-kannabis speċjalment lill-ġenerazzjoni żagħżugħa li hija l-iktar f’riskju serju tal-effetti negattivi u l-ħsara fit-tul li l-konsum ta’ din id-droga jikkaġuna.

Mingħajr l-ebda dubju l-kannabis użata għall-raġunijiet rikreattivi m’għandha l-ebda waħda mill-proprjetajiet li għandha l-kannabis mediċinali. Għaldaqstant l-proprjetajiet tagħha jikkaġunaw biss ħsara, speċjalment fil-ġenerazzjonijiet aktar żagħżugħa.

It-tħassib ewlieni tagħna huwa li:

• Il-White Paper hi nieqsa kompletament milli tesponi r-riskji li l-użu tal-kannabis fuq medda twila ta’ żmien tippreżenta fl-iżvilupp mentali u s-saħħa fiżika taż-żgħażagħ.

• Il-proposti kif ippreżentati qed iservu biss biex tiġi ikkummerċjalizzata aktar id-droga. Għalhekk l-iktar li ser jibbenefikaw minn dawn il-proposti huma dawk li l-interess tagħhom huwa li jfittxu li jagħmlu l-flus mid-dgħjufija u l-vulnerabbiltajiet tan-nies. Il-White Paper hija nieqsa milli tippreżenta qafas ikkontrollat biex jiġi żgurat “l-użu responsabbli”.

• Il-White Paper hija bbażata fuq ipotesi żbaljata li l-individwi kollha jistgħu u se jibqgħu jużaw id-droga b’mod “responsabbli”, u tinjora fatti xjentifiċi li użu frekwenti jesponi għall-vizzju (addiction) lil min juża din id-droga u li tista’ twassal lil persuna għall-konsum ta’ drogi aktar perikolużi.

• Il-kannabis tista’ tagħmel inqas ħsara minn drogi oħra, iżda ma tistax titqiegħed fl-istess keffa tal-alkoħol u s-sigaretti, li l-użu tagħhom għandu ukoll jiġi skoraġġit aktar.

• 4 pjanti tal-kannabis jistgħu jipproduċu aktar minn 8,000 gramma kannabis. Kemm il-doża ta’ grammi kuljum tista’ persuna tikkonsma b’responsabilita’ qabel ma jsir vizzju, bil-konsegwenzi kollha li dan iġib miegħu? Żidiet ulterjuri fil-limiti tal-pussess għandhom jiġu ikkunsidrati biss wara li jkunu ġew ikkummissjonati u konklużi studji serji u profondi.

• Il-White Paper ma tindirizza l-ebda waħda mill-effetti negattivi u l-konsegwenzi soċjali li l-konsum jista’ jġib miegħu bħal: waqfien mill-iskola, ħiliet baxxi fil-qasam tax-xogħol u nuqqas ta’ kisbiet professjonali. Hija ta’ ħasra li l-White Paper tinjora dan kollu, b’mod konvenjenti, wara li l-investiment kollu li jagħmel pajjiżna fl-edukazzjoni taż-żgħażagħ tagħna. X’ħela!

Iż-żgħażagħ tagħna jistħoqqilhom Ispirazzjoni u mhux Vizzji

Aħna nemmnu li l-Istat għandu jżid l-isforzi tiegħu biex jispira liż-żgħażagħ tagħna biex itejbu s-saħħa u l-ħajja tagħhom inkluż:

• Proposti għal stil ta’ ħajja aktar b’saħħitha, mhux il-promozzjoni ta’ abbuż ta’ sustanzi li jagħmlu ħsara lil saħħithom.

• Investiment fl-infrastruttura sportiva, spazji għall-kultura u l-arti u divertiment sigur.

• Fi żminijiet ta’ sagrifiċċju għadha tiġi promossa l-kura u l-protezzjoni tas-saħħa ta’ xulxin, aktar milli jiġu promossi modi ta’ kif tinqered is-saħħa.

L-ebda familja ma hija ħielsa milli xi ħadd maħbub jispiċċa vittma tal-pressjoni tal-bejjiegħa tad-droga. Irridu Gvern li jiġġieled it-traffikanti u mhux wieħed li jilliġittimizza intenzjonijiet qarrieqa tagħhom.

Pajjiżna jinvesti ħafna sforzi u fondi fl-edukazzjoni u biex jippromwovi l-ħiliet taż-żgħażagħ tagħna. Għaliex irridu nitilfu dan kollu fl-interess kummerċjali tal-ftit li jfittxu li jagħmlu l-flus fuq x-xewqa għall-kuntentizza ta’ wliedna u mhux għall-ġid komuni?

Iż-żgħażagħ tagħna jistħoqqilhom Ħafna Aħjar!

Niżżel din il-Paper uffiċjali